Informacje o projekcie EU

NCBR

Celem projektu jest stworzenie systemu przewidującego i wykrywającego zagrożenia w systemach IT, przeznaczonego przede wszystkim dla MŚP, które nie dysponują kompetencjami wyspecjalizowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. CyberStudio zapewni całodobową kontrolę systemów IT, wskaże potencjalne podatności wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi oraz dostarczy w czasie rzeczywistym informacji o wystąpieniu innych zdarzeń sugerujących możliwość incydentu.

Główne prace badawczo-rozwojowe polegają na opracowaniu algorytmów konsolidujących poziom ryzyka wypadkowego, składającego się z poziomu bezpieczeństwa usług infrastrukturalnych w danym środowisku IT oraz usług przekazanych do chmury.

Bezpośrednim odbiorcą CyberStudio są osoby zarządzające daną organizacją jak również osoby wprost odpowiedzialne za utrzymywanie usług IT. Informacje w systemie prezentowane są w kilku perspektywach oraz na różnym poziomie szczegółowości.

Stanowi to projekt w zakresie bezpieczeństwa informatycznego wpisującego się w obszar Industry 4.0, będącego zgodnie z mandatem inwestycyjnym obszarem inwestycyjnym Funduszu.

Korzystające z CyberStudio przedsiędsiębiorstwa segmentu MŚP będą mogły znacząco ograniczyć ryzyko strat finansowych oraz wizerunkowych będących następstwem skutecznie zmaterializowanych cyberzagrożeń ale także konsekwencji wynikających z regulacji standaryzujących wymogi ochrony zasobów informacyjnych.


PMT PAIH:

Udzielenie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu grantu w celu promocji oraz internacjonalizacji produktów naszej Spółki na rynkach singapurskim oraz RPA. Wsparcie obejmuje stworzenie strategii ekspansji, udział w specjalistycznych warsztatach, a także organizację przez Zagraniczne Biura Handlowe przedsięwzięć takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B, spotkania networkingowe oraz udostępnianie powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.


IDEA Global (ScaleUp)

Stworzenie wersji demonstracyjnej systemu przystosowanej do prezentacji u partnera akceleratora IDEA Global. DEMO skoncentrowane na najważniejszych funkcjonalnościach systemu z bardzo dużym naciskiem na UX oraz dashboardy.