CyberSudio - Twoje centrum monitoringu

Funkcje

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo kont w systemach IT

Zarządzanie

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury

Powiadomienia

Moduł powiadomień

Raporty

Moduł informacji zarządczej

CyberStudio rozpoznaje nietypowe wzorce zachowań jakimi najczęściej posługują się osoby chcące pozyskać nieuprawniony dostęp do danych. Dodatkowo system usprawnia kontrolę nad poziomem bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz umożliwia utrzymanie zgodności z obowiązującymi wymogami w zakresie bezpiecznej konfiguracji usług teleinformatycznych (np. GDPR/RODO, PCI-DSS).

Najważniejszą funkcjonalnością naszego systemu jest dostarczanie ciągłej i niezakłóconej informacji o zdarzeniach, które mogą oznaczać początek incydentu.

Podejmowanie właściwych oraz uzasadnionych biznesowo decyzji w obszarze bezpieczeństwa IT wymaga wiedzy o faktycznej skali ryzyka. Dzięki możliwości ustawienia automatycznej wysyłki powiadomień o potencjalnych zagrożeniach, CyberStudio maksymalnie skraca czas niezbędny do podjęcia stosownych reakcji.

Efektywne i proste zarządzanie ryzykiem w obszarach:

1
Infrastruktura

System umożliwia wykrywanie nieprawidłowości obniżających ogólny poziom bezpieczeństwa infrastruktury.

2
Użytkownicy

CyberStudio wykrywa incydenty w obszarze kont użytkowników dzięki ciągłej analizie zdarzeń w środowisku IT.

3
Procesy

Raporty zawierające podsumowanie najważniejszych informacji o poziomie bezpieczeństwa w danej organizacji.